Carrer Leonardo Da Vinci, 48 (P. Tecnològic), 46980 - Paterna (València) email@obset.es

Motivació

Motivació

Generar valor de manera responsable

La sostenibilitat és una oportunitat que empreses i entitats han de saber aprofitar. La societat espera gestos i el medi ambient els necessita. Es tracta per tant de posar-se en marxa i buscar creativament solucions que oferisquen valor compartit.

Creació de valor compartit

Els grups d'interés esperen cada vegada més de les entitats que estan obligades a crear valor compartit.

Si ho fas, conta-ho

El que no es conta, no se sap.
Confecciona i publica les teues memòries i actuacions.


La sostenibilitat reduïx costos

La sostenibilitat està alineada amb la innovació i la reducció de costos.


Monetitza el risc reputacional

Coneix el teu risc reputacional. La reputació es guanya invertint molt de temps i esforç, però es perd ràpidament.