Carrer Leonardo Da Vinci, 48 (P. Tecnològic), 46980 - Paterna (València) email@obset.es

Observatori de sostenibilitat i transparència

L'Obset, pretén incentivar a les empreses perquè assumisquen un major compromís en la resolució dels problemes econòmics, socials i mediambientals, incrementant així la responsabilitat social i el seu compromís amb la sostenibilitat.

Què ofereix Obset?

  • Informació i assessorament

  • Diagnòstics de situació
  • Anàlisi de panell
  • Rànquing d'entitats

Si tens cap qüestió o necessites ajuda

Motivació

Generar valor de manera responsable

La sostenibilitat és una oportunitat que empreses i entitats han de saber aprofitar. La societat espera gestos i el medi ambient els necessita. Es tracta per tant de posar-se en marxa i buscar creativament solucions que oferisquen valor compartit.

Creació de valor compartit

Els grups d'interés esperen cada vegada més de les entitats que estan obligades a crear valor compartit.

Si ho fas, conta-ho

El que no es conta, no se sap.
Confecciona i publica les teues memòries i actuacions.


La sostenibilitat reduïx costos

La sostenibilitat està alineada amb la innovació i la reducció de costos.


Monetitza el risc reputacional

Coneix el teu risc reputacional. La reputació es guanya invertint molt de temps i esforç, però es perd ràpidament.

Oferim

Incentivem la sostenibilitat i la transparència

Diagnòstic

Coneix la teua situació actual y les teues possibilitats

01

Panell d'entitats

Participa en el panell junt amb altres entitats

02

Rànquing

Coneix els resultats d'empreses i entitats

03

Contacta

T'ajudem en el procés amb recursos

04

Socios promotores